Direct Mail

U vreme kada su klijenti neprestano “bombardovani” informacijama, pismo, zahvaljujući ličnom pristupu i mogućnosti uključivanja ne samo čula vida, već i dodira, mirisa sluha, povećava prodaju. Direktna pošta je toliko uticajna da će vam pomoći da ostvarite profitabilne dugotrajne odnose sa klijentima. Čak i u doba Facebook marketinga, pismo je još uvek jedan od najprihvatljivijih vidova komunikacije. Sva sredstva koja ste uložili u kampanju direktnog marketinga su na najbolji mogući način iskorišćena, jer su vaše poruke stigle direktno do vaših ciljnih grupa potrošača.

Fokusirajući se na specifičnu ciljnu grupu, usmeravate vašu kampanju prema željenom cilju. Direktnim marketingom lično imenujete potrošača i uspevate da na vešt način napravite takvu poruku koja prepoznaje njegove interese i potrebe. Direktna pošta može biti poslata u različitim formatima, uključujući pisma, razglednice, brošure, kupone, uzorke…, što još više podstiče relaciju potrošača sa ponuđačem. Rezultati koji se postižu kampanjom su merljivi brojem odgovora ili upita pristiglih na vašu adresu. Zato je ova marketinška metoda precizan alat za optimizaciju kampanja, izbor najbolje liste potrošača, najbolje ponude, ili adekvatnog termina za slanje buduće kampanje.

Usluge

Baze podataka

Svaka uspešna Direct mail kampanja počinje odabirom ciljne grupe kojoj se obraćamo. Za naše klijente obezbeđujemo različite baze podataka u zavisnosti od potreba kampanje. U okviru ciljnih grupa po izboru klijenata..  Detaljnije..

Štampa i personalizacija

Dizajn pisma (predštampu) prilagodite proizvodima i uslugama koje nudite, ali ne zaboravite da se obraćate jednom kupcu pa i pismo treba da bude napisano u takvom duhu. Opcija koju treba imati u vidu je Personalizacija.  Detaljnije…

Kovertiranje i distribucija pošiljaka

Koverta je jedan od najmoćnijih i najefektivnijih alata komunikacije sa klijentom. One su više od pakovanja, jer mogu da ga zainteresuju i poboljšaju rezultate vaše kampanje. Pri izboru odgovarajuće koverte… Detaljnije

Telemarketing I fulfillment servis

Kompanija Direct Offer je u organizacionoj i stručno – tehničkoj mogućnosti, da svojim klijentima ponudi kompletnu telemarketing i fulfillment uslugu. Ovaj set usluga Vam omogućava da u našoj organizaciji izvršite komisioniranje, pakovanje, adresovanje i pravilno opremanje pošiljaka.  Detaljnije…

Newsletter kampanje

Pažljivo planiramo strategiju i kreiramo newsletter marketinške kampanje  za potrebe promocije Vaših proizvoda ili usluga, sa jasno definisanim rezultatima i krajnjim dometima kampanje.Prednosti ove marketinške metode su brojne.  Detaljnije

 

Portfolio

 

Kontakt