Pažljivo planiramo strategiju i kreiramo newsletter marketinške kampanje  za potrebe promocije Vaših proizvoda ili usluga, sa jasno definisanim rezultatima i krajnjim dometima kampanje.

Prednosti ove marketinške metode su brojne: povećava opštu prisutnost brenda, izaziva trenutnu reakciju potrošača, omogućava praćenje i momentalnu analizu rezultata što ga čini jednom od najfleksibilnijih marketinških metoda, umanjuje produkcijske troškove kampanje jer štedi resurse kao što su papir, štampa i otprema pošiljaka. Newsletter-e šaljemo sa našeg servera na autorizovanu bazu od cca. 120.000 email adresa. Po okončanju kampanje sumiramo rezultate i šaljemo Vam detaljne statističke izveštaje.

.

Kontakt