Pismo, kao najvažnija komponenta pošiljke, treba da bude dovoljno atraktivno i zanimljivo, sa jasnom naznakom šta nudite i zašto primalac poruke treba da odgovori. Pri kreiranju pisma potrebno je privući  njegovu pažnju jednostavnom i ubedljivom porukom, naglasiti benefite ponude, i pozvati ga  na akciju jednostavnom i jasnom porukom, dajući krajnji rok za odgovor.

Dizajn pisma (predštampu) prilagođavamo proizvodima i uslugama koje nudite, vodeći računa da se obraćamo jednom kupcu. Uz pisma možemo insertovati različiti promotivni materijal, kataloge, uzorke i sl. Maksimalni format predštampe je A3 (jednobojna ili kolor štampa, jednostrana ili obostrana), uz mogućnost perforacije papira.

Šta je personalizacija?

Personalizacija je metod koji spaja dizajn i baze podataka kako bi se dobila individualna komunikacija. Ona može biti jednostavna, od oslovljavanja „Dragi g-dine Petroviću“ umesto „Poštovana/i“, pa sve do kompleksnih poruka sa višestrukim varijabilnim podacima, generisanim šiframa, brojevima, bar kodovima, itd. dizajniranim prema vašim potrebama i u zavisnosti od ciljne grupe i potreba kampanje. Personalizacija može da se koristi na pismima, razglednicama, dopisnicama i mnogim drugim oblicima obraćanja klijentu.

Naše dugogodišnje iskustvo u kreiranju kampanja direktnog marketinga vam je na raspolaganju.

Kontakt