Kompanija Direct Offer je u organizacionoj i stručno – tehničkoj mogućnosti, da svojim klijentima ponudi kompletnu telemarketing i fulfillment uslugu. Ovaj set usluga Vam omogućava da u našoj organizaciji izvršite komisioniranje, pakovanje, adresovanje i pravilno opremanje pošiljaka:

  • Prijem i procesiranje porudžbina za naručivanje robe u Vaše ime preko našeg call centra kao i prijem i obrada štampanih porudžbina.
  • Obrada adresnih podataka i priprema adresnica i poštanskih dokumenata za slanje.
  • Pakovanje vrednosnih pisama i paketa. Od Vaše robe u fabričkom pakovanju formiramo pošiljke za primaoce. Za pakovanje pošiljaka može se koristiti Vaša ili tipska poštanska ambalaža.
  • Trijaža i otprema pošiljaka distributivnom centru JP “Pošta Srbije”ili kurir službi po Vašem izboru.
  • Rukovanje vraćenim pošiljkama i organizacija isporuke ili ponovne otpreme vraćenih pošiljaka uz sačinjavanje izveštaja.
  • Izrada detaljnih statističkih izveštaja na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou.

 

 

Kontakt