Baze podataka

Svaka uspešna Direct mail kampanja počinje odabirom ciljne grupe kojoj se obraćamo. Za naše klijente obezbeđujemo različite baze podataka u zavisnosti od potreba kampanje. U okviru ciljnih grupa po izboru klijenata..  Detaljnije..

Štampa i personalizacija

Dizajn pisma (predštampu) prilagodite proizvodima i uslugama koje nudite, ali ne zaboravite da se obraćate jednom kupcu pa i pismo treba da bude napisano u takvom duhu. Opcija koju treba imati u vidu je Personalizacija.  Detaljnije…

Kovertiranje i distribucija pošiljaka

Koverta je jedan od najmoćnijih i najefektivnijih alata komunikacije sa klijentom. One su više od pakovanja, jer mogu da ga zainteresuju i poboljšaju rezultate vaše kampanje. Pri izboru odgovarajuće koverte… Detaljnije

Telemarketing I fulfillment servis

Kompanija Direct Offer je u organizacionoj i stručno – tehničkoj mogućnosti, da svojim klijentima ponudi kompletnu telemarketing i fulfillment uslugu. Ovaj set usluga Vam omogućava da u našoj organizaciji izvršite komisioniranje, pakovanje, adresovanje i pravilno opremanje pošiljaka.  Detaljnije…

Newsletter kampanje

Pažljivo planiramo strategiju i kreiramo newsletter marketinške kampanje  za potrebe promocije Vaših proizvoda ili usluga, sa jasno definisanim rezultatima i krajnjim dometima kampanje.Prednosti ove marketinške metode su brojne.  Detaljnije

 

Kontakt